mask

Monitorowanie ciąży

Monitorowanie ciąży:

 • ocena ruchów płodu przez ciężarną
 • ocena ultrasonograficznej wzrastania płodu, ocena płynu owodniowego i łożyska
 • badanie KTG
 • ocena dopplerowska przepływów naczyniowych u płodu oraz u matki

 

Ocena ruchów płodu przez ciężarną

Od 25 tygodnia ciąży ciężarna powinna obserwować ruchy płodu.

Od 29 tygodnia ciąży powinna liczyć ruchy płodu według następującego schematu:

Od wyznaczonej samodzielnie godziny liczyć moment wystąpienia 10 ruchów

( minimalna ruchów płodu w ciągu 3 godzin wynosi 10 )

Powtarzające się gwałtowne ruchy u płodu powinny zwrócić uwagę ciężarnej.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów np. osłabionych lub gwałtownych ruchów płodu należy zgłosić się do swojego lekarza prowadzącego.

 

Ocena ultrasonograficznej wzrastania płodu, ocena płynu owodniowego i łożyska

USG płodu poza oceną anatomiczną służy do oceny stanu płodu, do oceny szybkości wzrastania płodu.

Zwolniony wzrost płodu może wskazywać na zagrożenie życia, może rówież wskazywać na infekcje wewnątrzmaciczne lub wadę genetyczną. Często przyczyną zwolnienia wzrostu płodu są uwarunkowania genetyczne rodziców. Zbyt mała ilość płynu owodniowego może wskazywać na zagrożenie życia płodu jak również na przedwcześnie pęknięty pęcherz płodowy. Nadmierna ilość płynu owodniowego wskazywać może na źle uregulowaną cukrzycę u matki, może być związana ze stanem zapalnym u płodu jak również może być przyczyna nieznana. Łożysko zbyt grube lub zbyt cienkie może również stanowić o zagrożeniu płodu. W USG oceniamy również inne parametry napięcie, ruchy i czynność serca u płodu.

 

Badanie KTG

W ciąży o fizjologicznym przebiegu, gdzie nie obserwuje się niepokojących zmian aktywności ruchowej u płodu nie ma konieczności monitorowania KTG.

Wskazania do wykonania zapisu KTG jest obecność zmiany charakteru ruchów płodu – ich znaczące osłabienie, zanik lub gwałtowne ruchy.

Innymi zaleceniami do wykonania KTG u pacjentek z ciążą powikłaną jest:

 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze
 • stan przedrzucawkowy
 • ciąża mnoga
 • małowodzie
 • wielowodzie
 • ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu w przeszłości
 • zespół antyfosfolipidowy
 • niewyrównana nadczynność tarczycy
 • układowy toczeń trzewny
 • przewlekłe choroby nerek

 

Zalecenia dla pacjentki chorej na każdy typ cukrzycy:

 • KTG od 30 tygodnia ciąży – 1 raz w tygodniu
 • KTG od 35 tygodnia ciąży – 2 razy w tygodniu

KTG powinno posiadać analizę cyfrową (komputerową) zapisu, który to zapis obniża ryzyko urodzenia noworodka w złym stanie ogólnym.

 

Należy zwrócić uwagę, że większość aparatów KTG nie posiada możliwości wykonania analizy komputerowej. Możliwość dokonania takiej analizy zwiększa szanse na dokładniejszą ocenę zapisu KTG oraz wykrycie stanu zagrożenia życia płodu.

Analiza cyfrowa jest przydatnym narzędziem zwiększającym szanse na wykrycie nieprawidłowości w zapisie KTG a tym samym eliminację błędów w ocenie zapisu wynikających z wzrokowej interpretacji wyników.

W Kubiak Clinic wykonuje się KTG według wskazań medycznych z pełną analizą komputerową przez okres minimum 30 min. z analizą wzrokową przeprowadzoną przez lekarza. Badanie potwierdzone pieczątką i podpisem.

Cena tej usługi 100 zł.

W Kubiak Clinic wykonuje się również usługi dla pacjentek prowadzących ciążę w innych gabinetach lekarskich.

 

Ocena dopplerowska przepływów naczyniowych u płodu oraz u matki

W przepływach dopplerowskich oceniamy jaki jest przepływ krwi u płodu. W ocenie dopplerowskiej podstawowe przepływy u płodu to: przepływ przez tętnicę pępkową, żyłę pępkową, tętnicę środkową mózgu. Te podstawowe przepływy wykorzystywane są przy zbyt małym przyroście masy płodu.

Wskazują one na stan płodu, mogą również wskazywać na konieczność przyspieszenia porodu.

Innymi wykorzystywanymi przepływami dopplerowskimi u płodu są: przepływ przez zastawkę trójdzielną, zastawkę dwudzielną, aortę, tętnicę płucną, przewód tętniczy Bothala, cieśń aorty, ductus venosus.

Są to badania zaawansowane.

U ciężarnej bada się przepływ w tętnicach macicznych. Przepływ świadczy o ilości dostarczanej krwi od matki do łożyska, inaczej ile krwi otrzymuje płód od matki.

Badania dopplerowskie są niezbędne w ocenie stanu zagrożenia życia płodu. W każdych ciążach bliźniaczych niezbędne jest wykonanie badań dopplerowskich.

Szczególnie ważne jest wykonywanie tych badań w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych.

W Kubiak Clinic wykonuje się badania dopplerowskie również dla pacjentek prowadzących ciążę u innych lekarzy.

Badanie dopplerowskie z oceną anatomii płodu ( dotyczy ciąży pojedynczej ) wynosi 350 zł.